صنعت نفت و گاز

با توجه به منابع مهم نفت و گاز منطقه (خاورمیانه) و نیاز روزافزون به تجهیزات و قطعات مرتبط با این صنعت، شرکت پارسیان تراش صنعت به ایجاد ظرفیت تولید انبوه انواع قطعات صنعت نفت و گاز با کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهای روز دنیا اقدام كرده و همواره رضایت مشتری را سرلوحه تمام فعالیت های خود قرار داده است. این شرکت به عنوان یکی از بهترین ها در طراحی و ساخت قطعات صنعت نفت و گاز، براي توليد از متدهاي سري تراشي و تراشكاري بهره مي گيرد. هرگونه سفارش براي توليد انبوه قطعات كاربردي صنعت نفت و گاز، با كيفيت مطلوب و مورد نظر مشتريان پذيرفته مي شود
نمایش یک نتیجه

با توجه به منابع مهم نفت و گاز منطقه (خاورمیانه) و نیاز روزافزون به تجهیزات و قطعات مرتبط با این صنعت، شرکت پارسیان تراش صنعت به ایجاد ظرفیت تولید انبوه انواع قطعات صنعت نفت و گاز با کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهای روز دنیا اقدام كرده و همواره رضایت مشتری را سرلوحه تمام فعالیت های خود قرار داده است. این شرکت به عنوان یکی از بهترین ها در طراحی و ساخت قطعات صنعت نفت و گاز، براي توليد از متدهاي سري تراشي و تراشكاري بهره مي گيرد.

هرگونه سفارش براي توليد انبوه قطعات كاربردي صنعت نفت و گاز، با كيفيت مطلوب و مورد نظر مشتريان پذيرفته مي شود