صنعت لوازم خانگی

دربين انبوه ملزومات زندگي، لوازم خانگي به لحاظ گستردگي و ضرورت استفاده از آنها يكي از مهمترين صنايع فعال در عرصه اقتصاد جهان بشمار مي رود. شرکت پارسیان تراش صنعت با سابقه ای چندین ساله در ساخت قطعات فلزی لوازم خانگی و همکاری با برندهای معتبر همواره سعی در ارتقاء توان تولید به همراه حفظ ارزش های کیفی دارد که اخذ گواهی نامه های مختلف استاندارد تاییدی بر این ادعاست. کلیه مراحل تولید تحت کنترل کامل تکنسینها و کارشناسان آموزش دیده انجام می گیرد. تولید انبوه قطعات این صنعت در مقیاس گسترده از توانمندی های همیشگی ما می باشد.
نمایش یک نتیجه

دربين انبوه ملزومات زندگي، لوازم خانگي به لحاظ گستردگي و ضرورت استفاده از آنها يكي از مهمترين صنايع فعال در عرصه اقتصاد جهان بشمار مي رود. شرکت پارسیان تراش صنعت با سابقه ای چندین ساله در ساخت قطعات فلزی لوازم خانگی و همکاری با برندهای معتبر همواره سعی در ارتقاء توان تولید به همراه حفظ ارزش های کیفی دارد که اخذ گواهی نامه های مختلف استاندارد تاییدی بر این ادعاست.
کلیه مراحل تولید تحت کنترل کامل تکنسینها و کارشناسان آموزش دیده انجام می گیرد. تولید انبوه قطعات این صنعت در مقیاس گسترده از توانمندی های همیشگی ما می باشد.