صنعت برق

در صنعت برق استحکام بدنه شبکه منوط به اجزاء و قطعات با کیفیت می باشد. ما در شرکت پارسیان تراش صنعت قسمتی از سرمايه گذاري خود را برای تامين بخشي از نياز صنعت برق اختصاص داده ایم. اين شركت با تكيه بر دانش و تجربه متخصصین خود يكي از تولیدکنندگان برتر قطعات مورد نیاز در صنعت برق می باشد. طیف متنوع قطعات شامل انواع کلمپ، گلند، قطعات ارتینگ و حفاظت از صاعقه می باشد.
نمایش یک نتیجه

در صنعت برق استحکام بدنه شبکه منوط به اجزاء و قطعات با کیفیت می باشد. ما در شرکت پارسیان تراش صنعت قسمتی از سرمايه گذاري خود را برای تامين بخشي از نياز صنعت برق اختصاص داده ایم. اين شركت با تكيه بر دانش و تجربه متخصصین خود يكي از تولیدکنندگان برتر قطعات مورد نیاز در صنعت برق می باشد. طیف متنوع قطعات شامل انواع کلمپ، گلند، قطعات ارتینگ و حفاظت از صاعقه می باشد.